Eko Linija - Eco Line doo "Ozrenska" bb

74317 Petrovo BiH, RS

JIB: 4402684560005

PDV: 402684560005

Tel.+387 53 262 400

Tel.+387 53 262 401

Fax. +387 53 262 402

Mob.+387 66 910 429

E-mail: director@ecoline-bih.com

Nova banka a.d. Bijeljina; 

žiro-račun: 5550080024020609

EORI:SIBA005005LC01698

vise...